3 Aralık: Advent 3. Gün – Uzun Zamandır Beklenen Ziyaret

“İsrail’in Tanrısı Rab’be övgüler olsun! Çünkü halkının yardımına gelip onları fidyeyle kurtardı. Eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, kulu Davut’un soyundan bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı; düşmanlarımızdan, bizden nefret edenlerin hepsinin elinden kurtuluşumuzu sağladı.” (Luka 1:68-71)

Elizabet’in kocası Zekeriya’nın Luka 1. bölümde geçen bu sözlerinde özellikle önemli olan iki şeye dikkat edelim.