4 Aralık: Advent 4. Gün – Tanrı’nın Küçük İnsanlarına

“O günlerde Sezar Avgustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için buyruk çıkardı. Bu ilk sayım, Kirinius’un Suriye valiliği zamanında yapıldı. Herkes yazılmak için kendi kentine gitti. Böylece Yusuf da, Davut’un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile’nin Nasıra Kenti’nden Yahudiye bölgesine, Davut’un kenti Beytlehem’e gitti. Orada, hamile olan nişanlısı Meryem’le birlikte yazılacaktı.” (Luka 2:1-5)

Tanrı’nın şunları birer birer önceden belirleyişinin ne kadar harika bir şey olduğunu hiç düşündünüz mü: Mesih Beytlehem’de doğuyor (Mika 5:2’deki peygamberliğin de söylediği üzere); doğum zamanı geldiğinde, Mesih’in annesi ve yasal olarak babası Beytlehem’de değil, Nasıra’da yaşıyorlar; Tanrı kendi sözünü gerçekleştirmek ve iki sıradan, önemsiz, küçük insanı o ilk Doğuş Bayramı gününde Beytlehem’e getirmek için, Sezar Avgustus’un yüreğine her kentteki insanın nüfus sayımına katılması kararını koyuyor? İki kişi yüz kilometrelik yol gitsin diye tüm dünyaya çıkarılan bir ferman!