Adalet Geliyor: Dünyanın Yargıcı Olarak Mesih’in Görkemi

Hristiyanlar bu çağda adaletsizliği sindirmezler. Bizi sarsa bilse. İçimizde dürtülerini bulsak bile. Mesih’te sahici adaleti amaçlar ve bu uğurda eyleme geçeriz. İnsan öfkesi Tanrı’nın adaletini sağlayacakmış gibi (Yakup 1:20) veya düşmüş insanlar tam ve nihai adaleti gerçekleştirebilirmiş gibi davranmayız ama yine de, adaleti amaç biliriz.