Kaygınıza Kutsal Kitap Okuyun

Matta 6:24-34 ayetlerinden öğreterek, kaygı üzerine üç kısımlık bir seri yaptım. Hedefim hem İsa’nın bizim kaygıyı yenmemize nasıl yardımcı olduğunu anlamak, hem de Kutsal Kitap’ı kendi başımıza nasıl okuyacağımız konusunda altı ders çıkarmaktı. Bu kısa seride, aklımda metodoloji, teoloji ve uygulama var. Kutsal Kitap’ı okuma konusunda vurguladığım altı ders şöyle: