Sürüklenip Gitme Tehlikesi: Kutsal Tatminsizliğin On Yedi Yönü

Sahici Hristiyanlığın işaretlerinden biri, “Tanrı’nın bütün doluluğundan” daha azıyla tatmin olmamaktır (Efesliler 3:19). Kıyıda seyretmek, İsa öğrenciliği değildir. Kendi kendimizden tatmin olma noktasına doğru ilerlemek emniyetli bir havuzda güneşlenmek gibi değil, şelaleye doğru son süratle sürüklenmek gibidir. “Akıntıya kapılıp sürüklenmemek için işittiklerimizi daha çok önemsemeliyiz” (İbraniler 2:1).