Tanrı’nın Gücünde Güç Bulmak

bağlayacak bir biçimde harekete geçirirsiniz?