12 Aralık: Advent 12. Gün – Gölgelerin Geçişi

Söylediklerimizin özü şudur: Göklerde, Yüce Olan’ın tahtının sağında oturan, kutsal yerde, insanın değil, Rab’bin kurduğu asıl tapınma çadırında görev yapan böyle bir başkâhinimiz vardır. (İbraniler 8:1-2)

İbraniler kitabının ana vurgusu, Tanrı Oğlu İsa Mesih’in yalnızca yeryüzündeki kâhinlik hizmeti sistemi içerisine en iyi ve son kâhin olarak gelmediği, ancak Golgota’daki hizmetiyle bizim için son Kurban olarak ve sonrasında da göklerdeki son Kâhinimiz olarak bu sistemi tamamlayıp ona son vermek ve gözlerimizi tümüyle kendisine çevirmek üzere gelmiş olduğudur.