8 Aralık: Advent 8. Gün – Beytlehem’in Doğaüstü Yıldızı

“Yahudiler’in Kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O’nun yıldızını gördük ve O’na tapınmaya geldik.” (Matta 2:2)

Kutsal Kitap ardı ardına bizi bazı şeylerin nasıl yaşandığı konusunda hayrete düşürmektedir. Bu “yıldız” nasıl oldu da yıldızbilimcileri Doğu’dan Yeruşalim’e getirdi?