Sağlam Öğreti: Bir Kilise Tanrı’nın Sevgisinde ve Kutsallığında Nasıl Büyür?