Kültüre Uyum Sağlamanın Kutsal Kitap’taki Dört Temeli