“İnanmadan Önce Ait Olma”, Kilisenin Tanımını Nasıl Değiştirmektedir?