Mesih’e dönme kavramının Kutsal Kitap’a dayalı bir şekilde anlaşılması uygulamada kilise yaşamı için ne fark yaratır?