Öğrenci Yetiştirmek, Hristiyanlığın Olağan Bir Parçasıdır