Pastörler hangi konularda sonuna kadar mücadele etmelidirler?