Bir kilise, kilise disiplinini ne zaman uygulamalıdır?